Bronchoskopia

Bronchoskopia (inaczej badanie bronchoskopowe) to rodzaj badania endoskopowego (wziernikowego), które pozwala na zbadanie dróg oddechowych, a w efekcie na postawienie prawidłowej diagnozy wielu chorób. Dzięki niej możliwe jest dokonanie oceny struktury m.in. krtani, tchawicy czy oskrzeli.

W celu wykonania badania wykorzystuje się bronchoskop – czyli elastyczne urządzenie składające się ze światłowodu zakończonego kamerą, wprowadzane pacjentowi przez nos lub jamę ustną, aby dotrzeć do płuc. Chociaż bronchoskopia jest badaniem inwazyjnym, nie jest bolesna i jest bezpieczna dla zdrowia chorego. Wykonuje się ją w znieczuleniu miejscowym. W trakcie badania dokonuje się zapisu wideo, który pomaga lekarzowi udokumentować wyniki.

Bronchoskopia pozwala na obserwację płuc oraz dróg oddechowych i zwykle wykonywana jest przez pulmonologa. Z reguły używa się elastycznego bronchoskopu, jednak w pewnych sytuacjach, np. w przypadku dużego krwawienia w płucach lub obecności ciała obcego w drogach oddechowych, może być potrzebny sztywny bronchoskop.

Najpowszechniejszą przyczyną konieczności przeprowadzenia tego badania jest krwioplucie, uporczywy kaszel, nawracające infekcje lub zmiany zaobserwowane w badaniu rentgenowskim klatki piersiowej. Bronchoskopię można też wykorzystać do pobrania próbek śluzu lub usunięcia ciała obcego z dróg oddechowych oraz płuc. Umożliwia też pobranie materiału z oskrzeli i płuc do badania histologicznego.

Podczas bronchoskopii można pobrać materiał do badania bakteriologicznego (w celu ustalenia, jakie bakterie powodują chorobę, np. zapalenie płuc) oraz pobrać wycinki błony śluzowej do badania histopatologicznego.

W czasie bronchoskopii można również wykonać biopsję węzła chłonnego przez ścianę oskrzela, a także pobrać do badania drobny fragment miąższu płuc za pomocą transbronchialnej (przezoskrzelowej) biopsji płuca. Obecnie bronchoskopię najczęściej wykonuje się z użyciem bronchofiberoskopu, ale niekiedy wykonuje się tzw. bronchoskopię sztywną za pomocą metalowego bronchoskopu (najczęściej u chorych na zaawansowanego raka płuc w celu udrożnienia oskrzela zatkanego przez nowotwór).

Jakie są wskazania do bronchoskopii?

Bronchoskopia jest bardzo ważna w diagnostyce wielu objawów ze strony układu oddechowego, takich jak krwioplucie, duszność, przewlekły kaszel i nawracające zapalenia płuc. Dokładne wskazania zależą od sytuacji klinicznej i może je ocenić jedynie lekarz. Bronchoskopię wykonuje się też w ramach diagnostyki zmian stwierdzanych w badaniach obrazowych płuc (RTG i lub TK), takich jak guzy, zmiany naciekowe lub zmiany śródmiąższowe w płucach. Prawidłowy wynik tych badań nie wyklucza w wielu sytuacjach konieczności wykonania bronchoskopii.

Bronchoskopię wykonuje się również w celach leczniczych, takich jak odsysanie wydzieliny z oskrzeli u chorych, którzy mają trudności z jej odkrztuszaniem, podejrzenie zachłyśnięcia lub konieczność usunięcia ciała obcego, czy udrożnienie zwężonego oskrzela.

Do eksperymentalnych metod leczenia, wykorzystywanych podczas bronchoskopii głównie w badaniach naukowych, należy termoplastyka mięśni oskrzeli, stosowana w leczeniu ciężkiej astmy, i wszczepianie zastawek powodujących niedodmę (zapadnięcie części płuca) u chorych z rozedmą.

Rodzaje bronchoskopów

Bronchoskop klasyczny  jest niezwykle przydatny w zabiegach takich jak protezowanie dróg oddechowych, laseroterapia, interwencja w masywnych krwawieniach z dróg oddechowych czy usuwanie ciał obcych. Niewątpliwą zaletą tego instrumentu jest szerokie światło pozwalające na swobodną manipulację narzędziami, większa objętość pobieranego materiału biopsyjnego, mniejsze ryzyko przejściowej desaturacji hemoglobiny u pacjenta, możliwość odsysania dużych skrzepów czy ewakuacji gazów powstających podczas koagulacji. Istnieje też możliwość uciśnięcia miejsca krwawienia samą rurą bronchoskopu czy też użycia go w celu rozszerzenia oskrzeli. Sztywny tracheoskop ma długość ok. 27 cm, bronchoskop zwykle <32 cm. Średnica to najczęściej 7,5 lub 8,5 mm (4-6 mm dla dzieci). Przyrząd zaopatrzony jest w światło halogenowe oraz teleskopy pozwalające na obserwację pod różnymi kątami.

Jakie się przygotować do bronchoskopii?

Przed bronchoskopią pacjent musi pozostawać na czczo. W dniu badania nie wolno przyjmować żadnych pokarmów ani płynów. Pierwszy posiłek może zjeść co najmniej 2 godziny po badaniu (w czasie bronchoskopii znieczulana jest krtań, dlatego jedzenie lub picie od razu po zabiegu grozi zachłyśnięciem!).

Przeciwwskazania do wykonywania zabiegu:

 • ciężka niewydolność oddechowa i serca,
 • ciężkie zaburzenia rytmu serca,
 • duża niedokrwistość,
 • zaburzenia krzepnięcia krwi.

Przebieg bronchoskopii

Opis

Przed bronchoskopią konieczne jest założenie dostępu do żyły, tzw. wenflonu. Pacjent otrzymuje dożylnie leki uspokajające i nasenne oraz działające przeciwkaszlowo i przeciwbólowo. Gardło oraz przewody nosowe znieczula się roztworem lidokainy. Badanie wykonuje się w pozycji leżącej.

Lekarz wprowadza bronchofiberoskop przez nos lub usta pacjenta. W zależności od badań wykonywanych podczas bronchoskopii procedura trwa od kilku do kilkunastu minut.

Mimo znieczulenia wprowadzanie bronchofiberoskopu przez nos jest dla pacjenta nieprzyjemne.

Po wprowadzeniu bronchofiberoskopu do tchawicy i oskrzeli może pojawić się kaszel i duszność. W czasie badania błona śluzowa oskrzeli jest znieczulana miejscowo roztworem lidokainy, a w razie potrzeby pacjentowi podaje się tlen.

Percepcja zabiegu jest różna w zależności od indywidualnej reakcji na leki podawane w czasie zabiegu, które znacznie zmniejszają nieprzyjemne doznania. Część pacjentów przesypia większość zabiegu, a po jego zakończeniu nie pamięta, że przebyła bronchoskopię.

Po zabiegu pacjent może się skarżyć na ból gardła lub chrypkę, które powinny ustąpić w ciągu 24 godzin. Jeżeli chrypka utrzymuje się dłużej, należy się zgłosić do lekarza. Jeżeli podczas bronchoskopii wykonywano biopsję, po zabiegu może wystąpić niewielkie krwioplucie.

Czy bronchoskopia jest bezpieczna?

Bronchoskopia jest zabiegiem bezpiecznym.

Poważne powikłania zdarzają się rzadko. Ryzyko ich wystąpienia zależy od wykonywanych podczas bronchoskopii zabiegów oraz od stanu ogólnego badanego.

Możliwe powikłania to:

 • uporczywy kaszel w trakcie badania
 • krwawienie z nosa,
 • hipoksemia,
 • uszkodzenie strun głosowych (bardzo rzadko),
 • nasilenie niewydolności oddechowej u ciężko chorych,
 • odma opłucnowa (głównie wskutek biopsji płuca),
 • krwawienie z dróg oddechowych (u chorych poddawanych biopsji płuca lub błony śluzowej), skurcz oskrzeli (u chorych na astmę),
 • przeniesienie zakażenia,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • przejściowy wzrost temperatury ciała utrzymujący się do 3 dni po zabiegu.

Zapoznaj się z naszą ofertą bronchoskopów

Bronchoskop  giętki (fi 5,2/ 6,0 mm) z kanałem roboczym wyprodukowany przez niemiecką firmę EMOS charakteryzuje się doskonałym, jasnym obrazem i znakomitą ergonomią.